Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant DeliaPscFemale/Unknown Recent Activity
Deviant for 2 Years
Needs Core Membership
Statistics 295 Deviations 1,750 Comments 22,023 Pageviews
×

Newest Deviations

SWAGGGG 2917 by DeliaPsc SWAGGGG 2917 :icondeliapsc:DeliaPsc 8 0 ::::21217::::: by DeliaPsc ::::21217::::: :icondeliapsc:DeliaPsc 26 10 ::::1917:::: SHARE PSD by DeliaPsc ::::1917:::: SHARE PSD :icondeliapsc:DeliaPsc 80 57 [1217] PACK RENDER #45 NAYEON by DeliaPsc [1217] PACK RENDER #45 NAYEON :icondeliapsc:DeliaPsc 64 32 for ayt2k5 by DeliaPsc for ayt2k5 :icondeliapsc:DeliaPsc 23 3 only one 311216 by DeliaPsc only one 311216 :icondeliapsc:DeliaPsc 34 9 291216 by DeliaPsc 291216 :icondeliapsc:DeliaPsc 13 13 [122916] PACK RENDER #44 CHORONG by DeliaPsc [122916] PACK RENDER #44 CHORONG :icondeliapsc:DeliaPsc 37 16 Banana 281216 by DeliaPsc Banana 281216 :icondeliapsc:DeliaPsc 12 7 HOC KI II by DeliaPsc HOC KI II :icondeliapsc:DeliaPsc 3 12 Boom pow love 181016 by DeliaPsc Boom pow love 181016 :icondeliapsc:DeliaPsc 41 4 27RENDER_TAEYEON_101116 by DeliaPsc 27RENDER_TAEYEON_101116 :icondeliapsc:DeliaPsc 22 13 [190816] PACK RENDER #43 ULZZANG GIRL by DeliaPsc [190816] PACK RENDER #43 ULZZANG GIRL :icondeliapsc:DeliaPsc 49 25 PINK VOLUTION _ APNK COMEBACK by DeliaPsc PINK VOLUTION _ APNK COMEBACK :icondeliapsc:DeliaPsc 60 6 [PSD] TALKING-REQUEST [2] by DeliaPsc [PSD] TALKING-REQUEST [2] :icondeliapsc:DeliaPsc 46 31 [PSD] TALKING-REQUEST [2] by DeliaPsc [PSD] TALKING-REQUEST [2] :icondeliapsc:DeliaPsc 102 71Watchers

Friends

Donate

DeliaPsc has started a donation pool!
504 / 1,000
- Please donate me some points !!

1-10 :points: = 1 Watch + 5 :+fav:
11-20 :points: = 1 Watch + 10 :+fav:
21-30 :points: = 1 Watch + 15 :+fav:
31-40 :points: = 1 Watch + 20 :+fav:
41-50 :points: = 1Watch + 25 :+fav:
51-60 :points: = 1 Watch + 30 :+fav:
70 -80 :points: = 1 Watch+ 50 :+fav:
100 :points: = 1 Watch+ 75:+fav:
You must be logged in to donate.

deviantID

DeliaPsc

타오 반


THẢO VÂN


Tớ là MinbiDocc - mấy cậu cứ gọi Minbi -- Sinh năm 2002 - cung Song NGư <3 ><

PINK PANDA chính hiệuTớ cũng chả biết tình tình tớ ra làm sao cả =>
Thì cũng dễ tính lớm - đôi lúc cũng tửng tửng
PINKPANDA - Eunmazing
Người thương của tớ :><: JUNG EUNJI - MIN YOONGI - KIM TAEHYUNG - KIM SUNGKYU


Interests

Activity


Comments


Add a Comment:
 
:iconyu-designer:
Yu-Designer Featured By Owner Apr 10, 2017  Student
mẦN Ạ
Reply
:iconlilyjase:
LilyJase Featured By Owner Feb 20, 2017  Student Interface Designer
Cám ơn cậu vì đã fav + watch nhé :3 tớ sẽ cố gắng hơn nữa
Reply
:icondeliapsc:
DeliaPsc Featured By Owner Feb 22, 2017
.không có gì nha
Reply
:iconbhottest:
BHottest Featured By Owner Feb 7, 2017  Student Interface Designer
Heart Love cảm ơn cậu vì đã donate cho tớ*Free Icon/Emote* Molang (I Love It!) 
Reply
:icondeliapsc:
DeliaPsc Featured By Owner Feb 8, 2017
.à không có gì nha <3 
Reply
:iconjm-houta:
JM-Houta Featured By Owner Jan 11, 2017  Student Interface Designer
- Làm quen được không aa?
Reply
:icondeliapsc:
DeliaPsc Featured By Owner Jan 11, 2017
Minbidocc / g / 2k2 ^…^
Reply
:iconsasakianhthu:
SasakiAnhThu Featured By Owner Jan 8, 2017  Student Interface Designer
Watch back ?
Reply
:iconlucky456:
lucky456 Featured By Owner Jan 4, 2017
hôm nay mới chạy qua ghé đây ahihi
Giggle Giggle Giggle Giggle 
Reply
:icondeliapsc:
DeliaPsc Featured By Owner Jan 4, 2017
hí hí cảm ơn nha
Reply
Add a Comment: