Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant DeliaPscFemale/Unknown Recent Activity
Deviant for 1 Year
Needs Core Membership
Statistics 294 Deviations 1,744 Comments 21,200 Pageviews
×

Newest Deviations

::::21217::::: :icondeliapsc:DeliaPsc 24 9 ::::1917:::: SHARE PSD :icondeliapsc:DeliaPsc 78 55 [1217] PACK RENDER #45 NAYEON :icondeliapsc:DeliaPsc 60 30 for ayt2k5 :icondeliapsc:DeliaPsc 23 3 only one 311216 :icondeliapsc:DeliaPsc 34 9 291216 :icondeliapsc:DeliaPsc 13 13 [122916] PACK RENDER #44 CHORONG :icondeliapsc:DeliaPsc 35 16 Banana 281216 :icondeliapsc:DeliaPsc 12 7 HOC KI II :icondeliapsc:DeliaPsc 3 12 Boom pow love 181016 :icondeliapsc:DeliaPsc 41 4 27RENDER_TAEYEON_101116 :icondeliapsc:DeliaPsc 22 13 [190816] PACK RENDER #43 ULZZANG GIRL :icondeliapsc:DeliaPsc 49 25 PINK VOLUTION _ APNK COMEBACK :icondeliapsc:DeliaPsc 60 6 [PSD] TALKING-REQUEST [2] :icondeliapsc:DeliaPsc 47 31 [PSD] TALKING-REQUEST [2] :icondeliapsc:DeliaPsc 99 68 [RENDER] GOOD BYE SUMMER / HAPPY BIRTHDAY EUNJI :icondeliapsc:DeliaPsc 146 91
Watchers

Friends

Donate

DeliaPsc has started a donation pool!
504 / 1,000
- Please donate me some points !!

1-10 :points: = 1 Watch + 5 :+fav:
11-20 :points: = 1 Watch + 10 :+fav:
21-30 :points: = 1 Watch + 15 :+fav:
31-40 :points: = 1 Watch + 20 :+fav:
41-50 :points: = 1Watch + 25 :+fav:
51-60 :points: = 1 Watch + 30 :+fav:
70 -80 :points: = 1 Watch+ 50 :+fav:
100 :points: = 1 Watch+ 75:+fav:You must be logged in to donate.

deviantID

DeliaPsc

타오 반


THẢO VÂN


Tớ là MinbiDocc - mấy cậu cứ gọi Minbi -- Sinh năm 2002 - cung Song NGư <3 ><

PINK PANDA chính hiệuTớ cũng chả biết tình tình tớ ra nàm thao cả =>
Thì cũng dễ tính lớm - đôi lúc cũng tửng tửng
- Tớ cũng nói luông : Tớ là PINKPANDA ấy - Eunmazing chính hiệu luông
Người thương của tớ :><: JUNG EUNJI - cả HAMSTER KIM SUNG GYU nữa.
- Tớ cũng là INSPIRIT nựa nà - tớ Ship WooGyu nhân <3
- Ngoài ra tuôi còn bị lọt hố nhiều lắm đọ : Oh My Girl, MAMAMOO, WJSN , BTS , SNSD - nhất là Kim A4, RED VELVET, EXO,EXID,.....

Interests

Comments


Add a Comment:
 
:iconlilyjase:
LilyJase Featured By Owner Feb 20, 2017  Student Interface Designer
Cám ơn cậu vì đã fav + watch nhé :3 tớ sẽ cố gắng hơn nữa
Reply
:icondeliapsc:
DeliaPsc Featured By Owner Feb 22, 2017
.không có gì nha
Reply
:iconbhottest:
BHottest Featured By Owner Feb 7, 2017  Student Interface Designer
Heart Love cảm ơn cậu vì đã donate cho tớ*Free Icon/Emote* Molang (I Love It!) 
Reply
:icondeliapsc:
DeliaPsc Featured By Owner Feb 8, 2017
.à không có gì nha <3 
Reply
:iconjm-houta:
JM-Houta Featured By Owner Jan 11, 2017  Student Interface Designer
- Làm quen được không aa?
Reply
:icondeliapsc:
DeliaPsc Featured By Owner Jan 11, 2017
Minbidocc / g / 2k2 ^…^
Reply
:iconsasakianhthu:
SasakiAnhThu Featured By Owner Jan 8, 2017  Student Interface Designer
Watch back ?
Reply
:iconlucky456:
lucky456 Featured By Owner Jan 4, 2017
hôm nay mới chạy qua ghé đây ahihi
Giggle Giggle Giggle Giggle 
Reply
:icondeliapsc:
DeliaPsc Featured By Owner Jan 4, 2017
hí hí cảm ơn nha
Reply
:iconayt2k5:
AYT2k5 Featured By Owner Jan 2, 2017  Student Interface Designer
EM GHÉ 
Reply
Add a Comment: